خبر : خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است/ طلاب باید مجهز به علوم روز باشند - اسپاد نیوز


یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه خودسازی مقدمه هدایت و راهنمایی مردم است، گفت: همانگونه که انبیا وظیفه هدایت مردم را بر عهده داشتند، روحانیون نیز باید ادامه‌‌دهندگان راه انبیا باشند و جامعه را هدایت کنند.