خبر : علیپور و قربانی؛ پادشاه آسمان و رئیسِ محوطه! - اسپاد نیوز


علیپور بیشتر روی گل زدن تمرکز می‌کند و در این هدف‌اش هم موفق است. علی قربانی بیشتر به کمک هم‌تیمی‌هایش می‌آید و در زدن ضربات نهایی کم‌دقت است.