خبر : نظریه پزشکی قانونی دلالت بر خودکشی سیدامامی دارد - اسپاد نیوز


ششمین جلسه دادستانی تهران پیرامون آسیب‌های اجتماعی با حضور برخی معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.