خبر : درمانگاه فرهنگیان شهرستان مشگین شهر افتتاح شد - اسپاد نیوز


اردبیل ایرنا - در مراسمی از بزرگترین درمانگاه فرهنگیان استان اردبیل روز چهارشنبه در شهرستان مشگین شهر بهره برداری شد.