خبر : عکس/ آقای گل در اردوی تیم ملی - اسپاد نیوز


علی عیلپور آقای گل لیگ برتر در نهایت به آنچه که آرزویش را داشت رسید.