خبر : ایجاد موسسه فضای مجازی در آستان قدس رضوی - اسپاد نیوز


مشهد- معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از ایجاد موسسه فضای مجازی در این آستان مقدس خبر داد.