خبر : الکترونیکی شدن میز خدمت دستگاه های اجرایی استان بوشهر - اسپاد نیوز


بوشهر- ایرنا- مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری بوشهرگفت: میز خدمت دستگاه های اجرایی این استان تا پایان خردادماه سال آینده الکترونیکی می شوند.