خبر : برتری مجید حسینی نسبت به پژمان در روز اول - اسپاد نیوز


مدافع جوان استقلال نسبت به همتای با تجربه خود در بازی با الریان نمایش به مراتب بهتری داشت.