خبر : هیچ نوع برنج تراریخته ای در کشور تولید نمی شود - اسپاد نیوز


رییس انجمن علمی ایمنی زیستی می گوید با وجود الزام قانونی برای حرکت کشور به سمت کشت و تولید محصولات…