خبر : توزیع میوه شب عید از ۲۰اسفند در بازار تهران - اسپاد نیوز


رئیس سازمان تعاون روستایی استان تهران گفت: ۶ هزار تن سیب و پرتقال از ۲۰ اسفند در ۸۰ مرکز در استان تهران توزیع می شود.