خبر : اسکوچیچ پاسخ پیشنهاد استقلال را نداد! - اسپاد نیوز


اسکوچیچ بعد از جدایی از فولاد در تیمی مشغول بکار نشد تا اینکه دوباره به فوتبال ایران و تیم خونه به خونه آمد.