خبر : ظرفیت‌های بسیاری در صنعت کشاورزی کشور نهفته است - اسپاد نیوز


وزیر جهاد کشاورزی گفت: صنعت کشاورزی ما دارای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نهفته بسیاری است که باید به آن توجه ویژه شود.