خبر : شجاعی سرپرست فدراسیون تیراندازی با کمان شد - اسپاد نیوز


محمدعلی شجاعی سرپرست فدراسیون تیروکمان شد.