ضرورت احیا نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه شهری
رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر به احیا نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح‌های توسعه شهری تاکید کرد. رئیس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر به احیا نهاد مطالعات و برنامه ریزی طرح‌های توسعه شهری تاکید کرد. ناراحتی هواداران‌ از پیروزی ذوب‌آهن استخدام کارشناس مدیریت مشتریان در تهران حقوق کارکنان دولت حداکثر تا ۱۹اسفند واریز می‌شود استخدام کارشناس بازاریابی وفروش، پورسانتی باشرایط عالی در تهران آگهی دعوت به همکاری شرکت هواپیمایی هما استخدام کارشناس برنامه ریزی تولیدومواد بازسازی روستاهای سرپل‌ذهاب ۱۰۰روز پس از زلزله تصاویر توسعه ۷۰درصد ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه خارجی استخدام مسئول دفتر مدیر عامل در تهران استخدام متخصص ui/fronten در شرکت داده پردازی