خبر : کمندانی: روز بدمان بود و مجازات شدیم - اسپاد نیوز


بازیکن تیم فوتبال پدیده گفت: برای کسب سه امتیاز بازی به دیدار سپاهان آمده بودی8