زمان بازگشت قائدی به تهران مشخص شد

خبر : زمان بازگشت قائدی به تهران مشخص شد - اسپاد نیوز


مهدی قائدی در صورتی که اجازه پرواز را داشته باشد می تواند در دیدار آسیایی استقلال برابر العین امارات از نزدیک تماشاگر بازی باشد.