عکس: طرح جالب پیراهن «جیمز آیوری» در اسکار ۲۰۱۸
تیموتی شالامه با پیراهنی مزین به تصویر شخصیتی که تیموتی شالامه در Call me by your name بازی کرده است، در مراسم اسکار حاضر شد.