خبر : پیگیری مطالبات مردمی پیرامون نا آرامی های پاسداران از سوی دستگاه قضا - اسپاد نیوز


دادستان تهران با اشاره به به موضوع اخیر منطقه پاسداران تهران گفت: ریشه این آشوب ها به گذشته و دو…