شیوه تامل‌برانگیز نشستن وزیر فرانسوی در برابر روحانی +عکس
شیوه تامل‌برانگیز نشستن وزیرخارجه فرانسه در برابر رئیس جمهور ایران را مشاهده می کنید.