حسینیه جماران در زمان سخنرانی امام خمینی +عکس
حسینیه جماران در زمان سخنرانی امام خمینی در سال ۵۹ را مشاهده می کنید