خبر : مترو سواری شمخانی بدون محافظ +عکس - اسپاد نیوز


حضور امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در مترو و میدان، ولی عصر را مشاهده می کنید.