خبر : تصویری دیدنی از نوعی مارمولک به نام جکوی - اسپاد نیوز


مارمولک توکای خاکستری و قرمز و دارای نقطه‌های متمایل به سفید است.