خبر : چرا نام خیابان مصدق به ولیعصر تغییر نام یافت؟ +سند - اسپاد نیوز


پنج روز پس از سخنان امام خمینی در خرداد ۶۰ درباره مصدق که «او هم مسلم نبود»، وزارت کشور در اطلاعیه‌ای از تغییر نام خیابان «مصدق» به «ولیعصر» خبر داد.
b9412b64