تصاویر: کازابلانکا، شهر توریستی مراکش
کازابلانکا یا دارالبیضاء بزرگ‌ترین شهر مراکش است که توانسته با جذابیت‌های طبیعی و تاریخی خود شهرت جهانی پیدا کند.