خبر : تصویری از اولین دقایق سقوط هواپیمای ترکیه‌ای - اسپاد نیوز


تصویری از اولین دقایق سقوط هواپیمای خطوط هوایی ترکیه در اطراف روستای دورک