یک زخمی در انفجار مین در شوش

خبر : یک زخمی در انفجار مین در شوش - اسپاد نیوز