خبر : سهم دیگر کارگردان‌ها و خانه سینما از کیک بودجه فرهنگی چقدر است؟ - اسپاد نیوز


علاوه بر اینها، از سازمان سینمایی درخواست جدایی صورت پذیرفت تا اعلام نمایند در حد فاصل سال 1372 تا انتهای 1396، به تفکیک هر سال مجموعاً چه میزان اعتبار مالی در قالب بودجه، کمک یا هر عنوان دیگری به خانه سینما تزریق کرده‌اند و خانه سینما تا به امروز به تفکیک هر سال و در مجموع چقدر از وزارت ارشاد کمک دریافت کرده است.