خبر : بازیکنانی که دیگر شانسی برای حضور در جام جهانی با تیم ملی را ندارند - اسپاد نیوز


تمرینات ریکاوری تیم ملی در روزهای گذشته ، مدام احتمال تغییرات در ترکیب نهایی مسافران ایران برای…