خبر : لزوم «مدرسه محوری» در برنامه‌های پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش - اسپاد نیوز


معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اثربخشی برنامه‌ها در صورت اجرا در مدرسه بیشتر است، گفت: اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان باید با مدرسه محوری، ارزش‌هایی مانند روحیه بانشاط و انقلابی را در مدارس احیا کند.