برای کار فرهنگی با کمبود منابع روبرو هستیم/ کتاب سنگر اجتماعی می‌تواند راه‌گشا باشد

خبر : برای کار فرهنگی با کمبود منابع روبرو هستیم/ کتاب سنگر اجتماعی می‌تواند راه‌گشا باشد - اسپاد نیوز


طی مراسمی در خبرگزاری فارس از کتاب «سنگر اجتماعی درس‌نامه فعالیت‌های فرهنگی» رونمایی شد.