خبر : گفتگوی اختصاصی مهر با مدیر اجرایی پیام‌رسان بیسفون - اسپاد نیوز


در این ویدیو بخش هایی از گفتگوی اختصاصی مهر با مدیر اجرایی پیام‌رسان بیسفون را می‌بینیم.