خبر : نرخ بیکاری سال 96 به 12.1 درصد رسید - اسپاد نیوز


نرخ بیکاری افراد 10 ساله و بیشتر در سال 1396 به 12.1 درصد رسید.