محصولات 4000 کشاورز زنجانی با نظارت کارشناسان تولید شد

خبر : محصولات 4000 کشاورز زنجانی با نظارت کارشناسان تولید شد - اسپاد نیوز


زنجان – ایرنا - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: محصولات کشاورزی چهار هزار کشاورز در این استان با نظارت کارشناسان کلینیک های گیاه پزشکی تولید و کد 16 رقمی دریافت کردند.