فصل برای ستاره دورتموند به پایان رسید

خبر : فصل برای ستاره دورتموند به پایان رسید - اسپاد نیوز


مهاجم بلژیکی و گلزن بورسیا دورتموند رسما فصل اخیر فوتبال را از دست داد.
عناوین روزنامه‌های ورزشی امروز رویگری، مقابل دوربین «جواد رضویان» می‌رود خداحافظی شرکت‌های آلمانی از ایران خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر! خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر! خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر! خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر! رازهای کثیف تاریخ که در هیچ کتاب تاریخی نوشته نشده!! عکس خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر! خانه‌هایی که از بانک‌ها بیشتر پول دارند/دزدیدن ۹۰ سکه از خانه یک مدیر!