خبر : معلوم نیست چرا با فساد مقابله نمی شود/ آنهایی که می گویند مفسدان را می شناسند، چرا با آن برخورد نمی کنند؟ - اسپاد نیوز


ساخت انحصاری قدرت حاکمیت، امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به
برای مجازات عوامل حادثه تروریستی اهواز تلاش شود مجلس ذره‌ای از مسائل اقتصادی و منافع مردم کوتاه نمی‌آید وزیر علوم مجری سیاست‌ها و دستورات دولت نیست رییس جمهور به به موضوع گرانی ها ورود کند مجلس و دولت توجه ویژه به استان خوزستان داشته باشند دولت ایران با دولت‌های تازه به دوران رسیده منطقه مماشات نکند طرح استیضاح آخوندی با ۵۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد/محورهای ۳۲ گانه طرح استیضاح امضای آلمان زیر سند جنایات یمن سرانه مدارس پرداخت نمی‌شود سیاست ایران در برابر حرکات تروریستی،سیاست مشت آهنین خواهد بود