خبر : معلوم نیست چرا با فساد مقابله نمی شود/ آنهایی که می گویند مفسدان را می شناسند، چرا با آن برخورد نمی کنند؟ - اسپاد نیوز


ساخت انحصاری قدرت حاکمیت، امکان مداخله خودسرانه در فعالیت‌های اقتصادی را به
سازمان بازنشستگی محصول بی مدیریتی های دولت های گذشته است کارگران: افزایش حقوق ما، مانند کارکنان دولت باشد/ کارفرمایان: در صورت تصویب این شیوه، کارگران را اخراج می‌کنیم اختلاس ۶.۶ میلیاردی امکان‌پذیر نیست بهانه‌هایی همچون تحریم، رانت و فساد مردم پذیرفتنی نیست کمترین حقوق بگیران دولتی، امسال ۵۲۵ هزار تومان افزایش خواهند داشت/ ابهامی در مصوبه مجلس وجود ندارد علت درخواست مقامات آمریکایی برای بازگشت به برجام چیست؟ مردم در ایام نوروز در انتخاب رستوران ها دقت کنند ارزیابی فعالان کسب وکار از آخرین وضعیت بازارها معمای اجرای قانون تغییر ساعت و ارائه پاسخ هایی به آن چشم انداز وضعیت نفت ایران در سال ۲۰۴۰