خبر : دست های پشت پرده مانع واردات خودرو - اسپاد نیوز


کسی رئیس مجلس می شود که کارنامه موفق‌تری از گذشته خود ارائه بدهد/ مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده است کسی رئیس مجلس می شود که کارنامه موفق‌تری از گذشته خود ارائه بدهد/ مجلس به محل تولید قانون تبدیل شده است/ اگر مردم رای خود را با یک شام و نها صادقیان رئیس اداره اخبار مجلس شد «مدیریت بحران» نه، باید به فکر «بحران مدیریتی» کشور باشیم روزمرگی‌های مجلس و نمایندگان بی صلاحیتی که سردرگمند! روزمرگی های مجلس و نمایندگان بی صلاحیتی که سردرگمند! از برجام تا پرواز 752 افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیرقانونی است/ شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت است حضور سفیر انگلیس در تجمع تهران می تواند عمدی باشد/ هوشیار باشیم ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تعلیق کند