خبر : روایت ساختمان های کهنه و فرسوده سفارتخانه های ایران در دنیا - اسپاد نیوز


عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است منابع مالی پیشنهادی دولت برای سفارتخانه
توافق اوپک بر مبنای سال ۲۰۱۶ است مخالفت مجلس با تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، ورزش و راه آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدید علیه ایران را آغاز کرده چابک سازی به تعداد وزارتخانه‌ها ارتباطی ندارد دولت به دنبال پولی کردن مدارس است محدودیت در عرضه مسکن عامل رکود بازار تناسبی میان رشته‌های دانشگاهی و نیاز جامعه نیست اصلاح ساختار دولت اولویت کشور نیست وزارت آموزش و پرورش دریافت وجه اجباری از والدین را رد می‌کند تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر برنامه ششم توسعه کشور است
b9412b64