خبر : فوق العاده ترین سالاد خیار با سس خامه و پیازچه - اسپاد نیوز


سالاد خیار سالاد ی لذیذ و نیروبخش است که می توانید به عنوان قسمتی از غذا و یا به عنوان شام سبک در نظر بگیرید. این غذای ساده فقط چند دقیقه طول می کشد تا درست شود و حتی یک کودک می تواند آن را درست کند.