خبر : توضیح درباره درگیری فیزیکی بین معلم و دانش‌آموز - اسپاد نیوز


آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص انتشار فیلم درگیری در یکی از مدارس توضیحاتی را ارائه کرد.