خبر : مردم به نهادهای فرهنگی بی‌اعتمادند - اسپاد نیوز


مدیرعامل خانه شهریاران جوان می‌گوید: مردم نسبت به مسئولان فرهنگی بی‌اعتماد هستند، هم به خاطر رفتاری که از مسئولان فرهنگی دیده‌اند و هم به خاطر خروجی اندک برنامه‌های فرهنگی.