خبر : پسر ۱۶ساله روستایی، دوست ۲۰ ساله‌اش را خفه کرد - اسپاد نیوز


یک پسر ۱۶ ساله ساکن روستای نراب چند روز قبل با پسر جوانی از روستای همجوار (کاشیدار) در بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر درگیر شد اما این دعوا با وساطت اهالی پایان یافت.