خبر : پیتزایی عجیب و به یادماندنی؛ صبحانه عالی - اسپاد نیوز


برای لذت بردن از وعده صبحانه می‌توانید یک پیتزای صبحانه عالی درست کنید. شاید شکستن تخم مرغ روی پیتزا به نظر عجیب بیاید، اما با آن صبحانه‌ای خوشمزه‌تر و لذیذتر خواهید داشت.