خبر : نقشه جوان برای منشی تنهای یک پزشک تهرانی - اسپاد نیوز


سارق معتاد که متهم است با تهدید چاقو از منشی‌مطب‌ها سرقت می‌کرد، بازداشت شد.