خبر : مادرم را شبیه گراز دیدم/ صدای پاره شدن رگ گردنش به من لذت می داد - اسپاد نیوز


پسری که خیلی بی رحمانه مادرش را به قتل رسانده بود دستگیر شد.