خبر : نوع آسفالت جاده چالوس مشکل دارد/ 4 فوتی در یک ماه اخیر - اسپاد نیوز


رئیس شورای شهر آسارا با بیان اینکه آسفالتی که اخیراً در جاده چالوس ریخته شده باعث سر خوردن خودروها می‌شود گفت: در یک ماه اخیر حوادث ناشی از این موضوع باعث مرگ چهار نفر شده است.