خبر : ارائه بسته ویژه فرهنگی در عید سعید فطر از سوی فرهنگسرای رسانه - اسپاد نیوز


رئیس فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی از ارائه بسته ویژه فرهنگی برای عید سعید فطر با هدف فرهنگسازی و آشنایی شهروندان با مفاهیم و کارکردهای زکات فطره خبر داد.