فرمانده‌ها فقط بلدند بگویند لنگش کن!

خبر : فرمانده‌ها فقط بلدند بگویند لنگش کن! - اسپاد نیوز


فرض کن الان فرمانده گردان از راه برسد، حالا مگر چه بلایی سرش بیاوری دلت خنک می‌شود؟ آن بسیجی هم پاسخ داده: با همین بیل می‌کوبیدم فرق سرش تا یا بیل خورد شود یا کله اش!