استادیوم دیدار افتتاحیه جام جهانی

خبر : استادیوم دیدار افتتاحیه جام جهانی - اسپاد نیوز


استادیوم لوژنیکی شهر مسکو میزبان دیدار افتتاحیه جام جهانی 2018 بین تیمهای روسیه و عربستان سعودی خواهد بود.