خبر : بلیت فروشی ۳۰۰ میلیونی سینما برای بازی ایران و مراکش - اسپاد نیوز


سینماهای کشور تا کنون حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای بازی فوتبال ایران و مراکش بلیت فروخته‌اند.