کتابخانه ها با برنامه های فرهنگی متنوع جوانان را جذب کنند

خبر : کتابخانه ها با برنامه های فرهنگی متنوع جوانان را جذب کنند - اسپاد نیوز


کرمانشاه - ایرنا - فرماندار سنقر و کلیایی با اشاره به نقش مهم و اثرگذار کتاب و کتابخوانی، گفت: باید با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی جوانان و نوجوانان را به سمت کتابخانه های عمومی هدایت و آنان را جذب کرد.